Trụ sở Hồ Chí Minh

  • Địa chỉ: 277B Cách Mạng Tháng Tám, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.
  • Email: contact.nhaphovietnam@gmail.com
  • Điện thoại: 0832 320 202
  • Website: www.nhaphovietnam.group

Bài viết liên quan

Có thể bạn quan tâm

Văn phòng HCM

Văn phòng HCM

Đăng ký ứng tuyển